Kolejny cykl wykładów otwartych w Staszicu

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad   Notecią po raz kolejny wzięli udział w cyklu wykładów poszerzających ich wiedzę na temat gospodarek różnych państw europejskich.

W czwartek, 6 grudnia 2012 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica gościli konsultanci z Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Toruniu, którzy przeprowadzili cykl zajęć edukacyjnych pod nazwą „Wykłady Otwarte”. Zajęcia te są przeprowadzane dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa kujawsko- pomorskiego. Są one dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wykłady stanowiły drugą część cyklu zajęć i obejmowały temat: „Nierównowagi gospodarek w krajach europejskich”. Realizowany zakres tematyczny stanowił podsumowanie szkolnej Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, której hasło przewodnie brzmiało: „Nierównowaga w gospodarce. Przyczyny i skutki.”. Ponadto przygotowywał naszych olimpijczyków do kolejnego  – okręgowego etapu.

Młodzież z zainteresowaniem brała udział w  zajęciach i chętnie dyskutowała na tematy związane z gospodarkami różnych krajów europejskich. Konsultanci przeprowadzili zajęcia w sposób zrozumiały i sugestywny, co wzbogaciło ich atrakcyjność. Poruszane zagadnienia między innymi dotyczyły wielkich przepaści pomiędzy rozwojem gospodarczym poszczególnych państw europejskich.

Zajęcia edukacyjne znakomicie wpisały się w programy Szkolnego Klubu Europejskiego i Koła Ekonomicznego, których opiekunami są nauczycielki: Agnieszka Nowak i Grażyna               Kinderman.

Tekst: Agnieszka Nowak

Zdjęcia: Agnieszka Nowak