Kawczyński Logistics partnerem Staszica

        Dnia 9 grudnia 2016 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Nakle nad Notecią miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Szkoła podpisała porozumienie o współpracy z firmą „Kawczyński Logistics”. Wspomniane porozumienie formalizuje faktyczną współpracę rozpoczętą w 2015 roku, w ramach której uczniowie ZSP im. Staszica odbywali praktyki i staże w firmie ze Ślesina.

        Na uroczystości w auli szkolnej byli obecni: Wicestarosta Nakielski – pan Andrzej Kinderman, właściciele firmy „Kawczyński Logistics” – panowie Włodzimierz i Grzegorz Kawczyńscy, dyrektor szkoły – pan Michał Hopfinger, wicedyrektor – pani Wioletta Traczyk, kierownik szkolenia praktycznego – pani Grażyna Kinderman, nauczyciele i uczniowie Technikum kształcącego w zawodzie technik logistyk. Jako pierwszy głos zabrał pan wicestarosta, który podkreślił znaczenie praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach oraz wyraził poparcie dla działań szkoły. Następnie właściciele firmy przedstawili krótko historię powstania przedsiębiorstwa i zaoferowali szkole możliwość korzystania z nowoczesnego oprogramowania używanego w transporcie i spedycji, m.in. interLAN SPEED, Trans.eu, Transics, FleetBoard, MANTeleMatics. Całość podsumował dyrektor szkoły, pan Michał Hopfinger, doceniając znaczenie współpracy z firmami – potencjalnymi pracodawcami dla wyznaczania standardów nowoczesnego kształcenia zawodowego. Finalnym punktem spotkania było podpisanie porozumienia przez dyrektora szkoły i właścicieli „Kawczyński Logistics”. Uroczystość zakończyło wystąpienie uczniów ZSP im. Staszica, którzy przedstawili zebranym prezentację multimedialną dokumentującą dotychczasową współpracę.

Współpracę oraz spotkanie zainicjowali nauczyciele przedmiotów logistycznych.

Uroczystość poprowadził Tomasz Hopfinger.

Tekst: Tomasz Kowalski

Zdjęcia: Sławomir Chmielewski