Jubileuszowa edycja projektu „Kultura bezpieczeństwa” w Staszicu

        W dniu 7 listopada 2016 roku w sali konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy odbyło się podsumowanie jubileuszowej X edycji programu edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy pn. „Kultura bezpieczeństwa”. Głównym celem programu było kształtowanie świadomości zagrożeń w zakładach pracy i podniesienie poziomu wiedzy na ten temat wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

        Podczas uroczystej gali został omówiony projekt edukacyjny realizowany w roku szkolnym 2015/2016. Głównym punktem uroczystości było wręczenie świadectw wyróżniającym się dyrektorom i nauczycielom szkół ponadgimnazjalnych. W gronie tym znalazł się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią. Imienne świadectwa i podziękowania otrzymali: dyrektor szkoły Michał Hopfinger oraz nauczyciele: Grażyna Kinderman, Agnieszka Rotkiewicz, Małgorzata Fedec, Marzena Tomczak, Dariusz Betscher i Tomasz Hopfinger. Program realizowano w klasach I, II, III i IV technikum. Program edukacyjny przybliżył uczniom struktury, zakres działalności Państwowej Inspekcji Pracy, przepisy prawa odnoszące się do podejmowania pierwszej pracy, przepisy BHP. W trakcie trwania projektu w Staszicu nauczyciele realizowali  tematykę ujętą w projektach „Moja pierwsza praca”, „Co młody pracownik wiedzieć powinien” oraz „Wypadki przy pracy młodych pracowników”.

        Głównym założeniem programu „Kultura bezpieczeństwa” było przygotowanie przyszłych absolwentów do wejścia na rynek pracy z jednoczesnym promowaniem wśród uczniów idei bezpiecznej pracy jako standardu w przyszłym życiu zawodowym. Ponadto kształtowano wśród młodzieży świadomość zagrożeń występujących w środowisku pracy. Zajęcia wpłynęły na podniesienie poziomu wiedzy oraz umiejętności w zakresie prawnej ochrony i bezpiecznych warunków pracy.

Materiał: Agnieszka Rotkiewicz