IV miejsce w finale VI Olimpiady Obrony Cywilnej

        W dniach 1-2 czerwca 2017 roku w Wąsoszu odbył się finał VI Olimpiady Obrony Cywilnej w województwie kujawsko-pomorskim. Uczestniczyło w nim  osiemnaście dwuosobowych zespołów reprezentujących poszczególne powiaty. Zawodników wyłoniły rozegrane w maju eliminacje. W finale powiat nakielski reprezentowała drużyna z naszej szkoły złożona z uczniów technikum logistycznego  Mateusza Kuleszy i Juliusza Wiland.

        Pierwszego dnia zawodów wśród rozgrywanych konkurencji był trzykilometrowy marszobieg. Polegał on na  odnalezieniu w terenie za pomocą mapki punktów kontrolnych  i stacji z zadaniami. Między innymi polegały one na udzieleniu  pierwszej pomocy w różnych sytuacjach. Drugiego dnia uczestnicy rozwiązywali test złożony z 45 pytań z zakresu działań obrony cywilnej i ratownictwa oraz odbyły się konkurencje strzeleckie. W końcowej klasyfikacji nasza drużyna zdobyła IV miejsce, pomimo uzyskania takiej samej liczby punktów jak zespół, który zajął III lokatę. Zadecydowały o tym zasady regulaminu. Cenne nagrody wręczyli uczniom z – ca dyr. Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lech Kubera, Starosta Nakielski Tomasz Miłowski, Burmistrz Szubina Artur Michalak      i z-ca Burmistrza Krystyna Sichel.

autor: Krzysztof Borus