IT EXPERTS

11 grudnia w naszej szkole odbył się konkurs informatyczny dla wszystkich klas w zawodzie technik informatyk. Na początku konkursu uczniowie zostali zachęceni do walki przez panią dyrektor Alicję Czubak i wicedyrektor Wiolettę Traczyk.

Drużyny trzyosobowe walczyły w dwóch etapach rozwiązując zadania teoretyczne i praktyczne z informatyki w języku angielskim. Do finału weszły dwie klasy: IIe i IIIe. Drużyny tych klas zajęły ex aequo I miejsce i zyskały miano szkolnych “IT Experts”, III miejsce przypadło klasie IVe a IV miejsce zajęła klasa Ie.

Zadania wykonywane były pod czujnym okiem jury w składzie pani Jolanty Gryko i pana Macieja Daniela.

Gratulujemy zwycięzcom.