Inwestorzy ze Staszica w czołówce krajowej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Nakle nad Notecią realizuje w ramach konkursu dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Nakielski grant na zajęcia pozalekcyjne pn. „Młodzież w działaniu “. W drugim bloku tematycznym „Być kreatywnym, mobilnym i przedsiębiorczym – czyli młodzież wobec wyzwań współczesności” uczniowie przygotowywani są do dzisiejszej sytuacji społeczno – gospodarczej, w której kładzie się nacisk na wzbogacanie i zdobywanie nowych umiejętności. Ważne jest przygotowanie uczniów do podejmowania zdecydowanych działań oraz samodzielnych decyzji. Młodzież podzielona na zespoły – Komitety Inwestycyjne  przystąpiła do konkursu ogólnopolskiego „Z klasy do klasy”, którego organizatorami była : Agora S.A., Narodowy Bank Polski, Fundacja Bankowa im. L Kronenberga. Zadaniem Komitetów Inwestycyjnych było inwestowanie wirtualnych środków pieniężnych. Pod opieką nauczycielki przedmiotów ekonomicznych Grażyny Kinderman „Staszic” wystawił 13 komitetów inwestycyjnych, które rywalizowały z ponad  7 tysiącami z całego kraju. Najlepszym zespołem okazał się komitet  Ryzykanckie_Szerszenie w składzie: J.Cebert, D.Rynkiewicz ,P.Dereniowski, A.Kamiński, T.Hak , który zajął 11 miejsce w Polsce i jednocześnie 3 miejsce w województwie kujawsko-pomorskim. Kolejny komitet ze „Staszica” Wyimaginowani w składzie: M.Kubisz, K.Fikowski, B.Grochowski, D.Bembnista  zajął 3 miejsce w województwie i 35 w kraju.

Drugi etap konkursu “Z klasy do kasy” – półfinał odbył  się 15 czerwca w Bydgoszczy

Uczniowie za zajęcie 3 i 4 miejsca w województwie oprócz nieskrywanej satysfakcji otrzymali od organizatorów pamiątkowe dyplomy, upominki  i nagrody pieniężne. Uczniowie  potwierdzili dobre przygotowanie teoretyczne oraz sprawne posługiwanie się narzędziami finansowymi występującymi na realnym rynku kapitałowym.

Tekst: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im.Staszica w Nakle nad Notecią

Zdjęcia: Grażyna Kinderman