INFORMACJA O NABORZE w ramach Projektu ”EduAkcja w technikach”

Rozpoczynamy rekrutację uczniów na kurs
prawa jazdy KAT.B dla uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik logistyk – 5 osób

Przewidywany termin realizacji kursów marzec – październik 2018

        Do  dnia 05.01.2019 r. należy złożyć niżej wymienione i podpisane dokumenty w wersji papierowej na wybrany kurs u koordynatora projektu – Pani Marty Lewandowskiej (w księgowości).

        Wyniki rekrutacji zostaną podane uczniom w terminie do 10 dni kalendarzowych od zakończenia naboru. Uczniowie, których formularze zostaną poprawnie wypełnione i przejdą weryfikację komisji rekrutacyjnej zostaną poinformowani mailowo o wynikach procesu rekrutacji.

Formularze w wersji papierowej do pobrania u koordynatora projektu.