INFORMACJA – ETAP PISEMNY EGZAMINU ZAWODOWEGO (STARA FORMUŁA)

Etap pisemny odbędzie się dla wszystkich zawodów– 15 czerwca (poniedziałek) 2015 r. godz. 12.00 dla absolwentów ZSZ i techników.
Harmonogram etapu praktycznego ( data i godzina egzaminu dla poszczególnych uczniów) wywieszony jest na I piętrze (obok gabinetu p. v-ce dyrektor).