Informacja dotycząca wyników egzaminów zawodowych

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: 31 marca 2017r.

Termin przekazania szkołom dyplomów: 31 marca 2017 r.

Termin i miejsce wydania zdającym dyplomów: 31 marca 2017 r. od godziny 1000
u Kierownika Praktycznej Nauki Zawodu