III Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „DRUGIE ŻYCIE ELEKTROŚMIERCI”

Samorząd Uczniowski przy współpracy z Panią mgr Katarzyną Waszkiewicz bierze udział

 w III Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „DRUGIE ŻYCIE ELEKTROŚMIERCI”.

Celem jest podniesienie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie

prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym, elektronicznym i zużytymi

bateriami oraz zbiórka tego sprzętu.

Od dnia dzisiejszego do maja rozpoczynamy zbiórkę zużytych baterii oraz sprzętu.

 

Zapraszamy Wszystkich chętnych do współpracy.

                                                                                                                 Opiekun samorządu: Marzena Tomczak