Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w sesji zimowej

Proszę wszystkich  absolwentów i uczniów, którzy złożyli deklarację  przystąpienia do egzaminów  potwierdzających kwalifikacje w zawodzie  o  zapoznanie się z harmonogramem potwierdzającym  kwalifikacje w Sesji 1.: styczeń – luty  2020

Harmonogram  egzaminów w sesji styczeń – luty  2020 znajduje się w zakładce – Egzamin zawodowy lub pod >>>TYM LINKIEM<<<.

Kierownik praktycznej nauki zawodu

Grażyna Kinderman