Harcerze naszej szkoły naMiędzynarodowym Zjeździe Szkół Sendlerowskich.

W dniach 08-10.06.2016 troje harcerzy z I DSH im. Ireny Sendlerowej wraz z drużynowym brało udział w III Międzynarodowym Zjeździe Szkół Sendlerowskich w Warszawie. Zjazd zorganizowany został przez Zespół Szkół z Oddziałami integracyjnymi nr 65 i trwał przez trzy dni.

W pierwszym dniu uczestnicy zjazdu prezentowali swoje sztandary przed pozostałymi uczestnikami oraz brali udział w warsztatach dotyczących praw człowieka. Warsztaty prowadzone były przez uczniów szkoły oraz wolontariuszy ze stowarzyszenia Amnesty International. Wieczorem w Wolskim Centrum Kultury odbyły się III Międzynarodowe Spotkania Teatralne „Nieobojętni”, gdzie wystawione zostały trzy przedstawienia teatralne dotyczące życia Ireny Sendlerowej.

Drugiego dnia uczestnicy zjazdu udali się do audytorium w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, tam odbyło się wręczenie statuetek „Nieobojętni” dla osób, które bezinteresownie pomagają społeczeństwu. Podczas gali wręczone zostały także nagrody w Międzynarodowym Konkursie Literacko-Artystycznym pt. „Irena Sendlerowa. Historia-teraźniejszość-przyszłość.”. Po uroczystości wszyscy zgromadzeni poszli zwiedzać wystawę w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. W godzinach popołudniowych odbyła się wycieczka do Centrum Nauki Kopernik, a wieczorem na Warszawskie Stare Miasto.

W ostatnim dniu na Szkolnej Sali Gimnastycznej odbyło się spotkanie autorskie z Panią Renatą Piątkowską autorką książki dla dzieci pt. „Wszystkie moje mamy” po spotkaniu wszyscy udali się na wycieczkę do Zamku Królewskiego. Następnie harcersze pojechali na Cmentarz Powązkowski, gdzie zapalili znicz na grobie Ireny Sendlerowej.

Na III Międzynarodowym Zjeździe Szkół Sendlerowskich harcerze z naszej szkoły mieli możliwość spotkania się z osobami, które pamiętają Panią Irenę Sendler m.in. z Panią Janiną Zgrzembską córką Ireny Sendlerowej oraz Elżbietą Ficowską uratowaną z warszawskiego getta przez Panią Irenę. Zjazd był okazją do integracji z innymi uczniami, którzy uczęszczają do szkół, gdzie patronką jest Irena Sendler.

GALERIA >>>