Góra Grosza w Staszicu

Rada Samorządu Uczniowskiego ZS im. S. Staszica zaprosiła całą społeczność naszej szkoły do udziału w Ogólnopolskiej akcji charytatywnej ,,GÓRA GROSZA”, zorganizowanej przez Towarzystwo NASZ DOM, której celem jest zbieranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich miejsc, które będą zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pomogą im spokojnie dorastać.Zbiórka trwała od 26 listopada do 13 grudnia. W tym roku uzbieraliśmy 703,68 zł.
Nasi uczniowie jak zwykle nie zawiedli, każdy przyniósł tyle, ile mógł – w myśl zasady: jeden grosz znaczy niewiele, ale Góra Grosza zmienia wiele. Dziękujemy wszystkim za okazane serce i udział w tej akcji, gdyż każda, nawet drobna moneta może pomóc Twojemu koledze lub koleżance.
Rada Samorządu Uczniowskiego