Fundusze europejskie nieobce młodzieży Staszica

Dzięki wieloletniej współpracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią z Bankiem Spółdzielczym w Nakle, uczniowie tej szkoły mają możliwości poznania praktycznego podejścia do ekonomii, w tym do inwestycji i rynku pracy.

We czwartek, 12 grudnia 2013 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią przeprowadzono w ramach programu „Otwarta firma” warsztaty z udziałem specjalisty z Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią. Tomasz Kokoszewski przybliżył uczniom możliwości pozyskiwania przez firmy zewnętrznych środków finansowych. Wiodącym zagadnieniem były „Fundusze Unijne dla przedsiębiorstw – dawniej i dziś”. Tomasz Kokoszewski wskazał sposoby  pozyskiwania  kapitału ze środków Unii Europejskiej na działania innowacyjne i tworzenie nowych miejsc pracy. Uczniowie dowiedzieli się, w których  programach przedsiębiorcy mogą szukać dodatkowych środków finansowych. Są to: Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko, Regionalny Program Operacyjny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Kapitał Ludzki. Ponadto przedstawiciel banku  poinformował uczestników warsztatów, że Bank Spółdzielczy w Nakle chętnie pomaga w przygotowaniu i składaniu wniosków oraz doradztwie uczestnikom powyższych programów. W drugiej części warsztatów uczniowie zadawali liczne pytania oraz formułowali swoje spostrzeżenia. Najaktywniejsza osoba spośród uczestników została nagrodzona zestawem upominków od Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią. Głównym organizatorem spotkania było szkolne koło ekonomiczne i nauczyciele przedmiotów ekonomicznych: Grażyna Kinderman Agnieszka Rotkiewicz i Michał  Hopfinger.

Tekst : Agnieszka Rotkiewicz