Relacja z Drzwi Otwartych

        Bogata oferta edukacyjna, miła atmosfera i wiele atrakcji czekało na gimnazjalistów, którzy przybyli na Drzwi Otwarte  w sobotę, 7 kwietnia 2018 roku, do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica. Przybyłych uczniów powitała wicedyrektor szkoły Wioletta Traczyk. Celem spotkania było zapoznanie gimnazjalistów z kierunkami kształcenia na nowy rok szkolny  oraz zachęcenie do skorzystania z bogatej oferty edukacyjnej szkoły.

        Gimnazjaliści mieli również możliwość zwiedzenia budynku szkoły, a także porozmawiania z dyrekcją szkoły,  nauczycielami, uczniami i licznie przybyłymi absolwentami szkoły. Ponadto na korytarzach ustawiono punkty informacyjne. Wszystkie typy szkół i zawody były prezentowane przez nauczycieli i uczniów w poszczególnych pracowniach przedmiotowych. Dodatkowo na sali gimnastycznej odbywał się turniej piłki nożnej. Gimnazjaliści otrzymali też różne ulotki, mające ugruntować ich wyobrażenie o szkole i ułatwić właściwy wybór kierunku kształcenia. Drzwi Otwarte zostały wzbogacone prezentacjami multimedialnymi, filmami prezentującymi specyfikę naszej szkoły, pracami artystycznymi z zakresu grafiki komputerowej, reklamy, malarstwa oraz  występami artystycznymi uczniów Staszica.

autor: Wioletta Traczyk