Finał konkursu ekologicznego „Elektroodpady – proste zasady”

W dniu 29 kwietnia 2013 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle odbył się finał konkursu ekologicznego „Elektroodpady – proste zasady” zorganizowanego w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi. Oranizatorkami konkursu były: Tatiana Borowczyk – Sobczak, Elżbieta Łochocka i Magdalena Gapińska. W uroczystości brał udział wicestarosta Powiatu Nakielskiego  Andrzej Kinderman, dyrektor ZSP im. S. Staszica w Nakle nad Notecią Alicja Czubak oraz wicedyrektor ZSP im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią Wioletta Traczyk.

Konkurs odbył się pod patronatem WFOŚiGW w Toruniu. Do rywalizacji stanęło 41 uczniów z ośmiu placówek powiatu nakielskiego.:

Gimnazjum nr 4 w Nakle

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego  w Samostrzelu

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wł. Łokietka w Lubaszczu

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Prof. Emila Chroboczka w Szubinie

Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Libelta w Kcynii

Zespołu Szkół Technicznych w Kcynii

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Nakle nad Notecią

Młodzież w marcu i kwietniu 2013 r.,  nadsyłała prace wykonane w formie multimedialnej i plastycznej. Tematem tegorocznego konkursu była segregacja elektrośmieci i propagowanie właściwych zasad postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

Komisja konkursowa oceniając prace wzięła pod uwagę następujące kryteria: poprawność merytoryczna pracy, technika wykonania pracy, estetykę wykonania pracy. Ze względu na dużą ilość prac wzięto pod uwagę oryginalność pomysłu.

Uroczystość rozstrzygnięcia konkursu została poprowadzona przez najstarszą młodzież naszej szkoły. Uczniowie młodszych klas przygotowali inscenizację o charakterze dydaktycznym.

Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody rzeczowe (laptop, tablet i urządzenie wielofunkcyjne) ufundowane przez WFOŚ i GW w Toruniu.

Pierwszą nagrodę przyznano Dominice Talaśka – uczennicy Zespołu Szkół Ponbadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Samostrzelu, druga nagroda dostała się w ręce Krystiana Piszczoły z  Liceum Profilowanego w Nakle nad Notecią, a trzecia – Dominiki Kowalskiej z Gimnazjum Nr 4 W Nakle nad Notecią.

Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali upominki ufundowane przez Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp z o.o. w Bydgoszczy.

Zarówno organizatorzy, władze Szkoły jak i władze powiatu wyrażają nadzieję, że powiatowy konkurs organizowany z okazji Dnia Ziemi zostanie wpisany do harmonogramu działań edukacyjnych i wychowawczych Szkoły.