Festiwal Ekonomisty w Staszicu

Rok szkolny 2015/2016 jest Rokiem Otwartej Szkoły. Otwarta Szkoła to taka, która nie zamyka się na naukę, kulturę i środowisko lokalne. Potrafi korzystać z tego co ją otacza.

We wtorek 5 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią rozpoczęła  się pierwsza edycja Festiwalu Ekonomisty i Handlowca, która została zaplanowana na kolejne trzy dni. Jest to nowa forma współpracy szkoły z uczelniami, samorządem powiatowym, a przede wszystkim lokalnymi przedsiębiorcami i instytucjami. Celem podstawowym jest popularyzacja nauki oraz łączenie teorii z praktyką. Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia jest Szkolne Koło Przedsiębiorczości. Festiwal Ekonomisty przygotowali nauczyciele: Grażyna Kinderman (koordynator projektu), Agnieszka Rotkiewicz, Małgorzata Fedec, Justyna Jamnik-Bojewska, Sławomir Chmielewski, Michał Hopfinger i Paweł Gorecki. W programie Festiwalu  uwzględniono szereg warsztatów panelowych prowadzonych przez lokalnych przedsiębiorców i przedstawicieli instytucji, wykładów pracowników naukowych uczelni wyższych – UMK w Toruniu i SGH w Warszawie oraz konkursy wiedzy dla młodzieży.

Pierwszego dnia Festiwalu, odbyła się XI edycja „Dnia  Przedsiębiorczości”. Całą imprezę uświetnili swoją obecnością: Starosta Nakielski Tomasz Miłowski, Wicestarosta Nakielski Andrzej Kinderman, a także nakielscy przedsiębiorcy: Dyrektor Oddziału BS w Nakle nad Notecią  – Justyna Gruntkowska i Tomasz  Kokoszewski, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nakle – Przemysław Ulatowski i Iwona Musiał oraz Hanna Kozakiewicz-Fiałkowska, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nakle nad Notecią – Mirosław Stypczyński oraz  współwłaściciel przedsiębiorstwa produkcyjno – usługowego ZELAN, Łukasz Zieliński. Wszyscy uczestnicy Festiwalu mieli możliwość obejrzenia krótkiego programu artystycznego przygotowanego przez młodzież Staszica pod kierunkiem nauczycieli: Sławomira Chmielewskiego i Rafała Popowskiego. Głównymi bohaterami Dnia Przedsiębiorczości byli uczniowie klas III gimnazjów z terenu powiatu nakielskiego. Młodzież  Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią przybyła z opiekunem – Beatą Taczyńską-Milczarek, a młodzież Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią – z nauczycielką Ewą Lamprecht, natomiast młodzież  Gimnazjum w Paterku – z opiekunem Jackiem Pedzińskim. Szkolne drużyny zmierzyły się  w konkursie pt. „Moje finanse – moja przyszłość”. Uczniowie w praktyce zweryfikowali swoją wiedzę i postawę przedsiębiorczą. Sprawdzali  umiejętności związane z działalnością gospodarczą i jej prowadzeniem. Zadaniem młodych przedsiębiorców było stworzenie firm konkurujących ze sobą w produkcji  i sprzedaży produktu oraz osiągnięcie najlepszych wyników finansowych. Zmagania konkursowe wygrała drużyna Gimnazjum nr 4. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni upominkami.

Organizowany w „Staszicu” Dzień Przedsiębiorczości miał na celu przybliżenie gimnazjalistom zagadnień z zakresu ekonomii. Przeprowadzony konkurs wzbudził w uczniach ciekawość i być może w przyszłości będą oni chcieli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu ekonomii w Technikum Ekonomicznym i Technikum Handlowym.

Pierwszy Dzień Festiwalu Ekonomisty był doskonałą sposobnością kształtowania zdolności organizacyjnych uczniów, wzbudzania w nich ducha przedsiębiorczość i kreatywność, a te cechy z całą pewnością przydadzą im się w dorosłym życiu.

WIĘCEJ ZDJĘĆ >>>>>