Festiwal Ekonomisty w Staszicu – podsumowanie

Rok szkolny 2015-2016 jest Rokiem Otwartej Szkoły. Otwarta Szkoła to taka, która nie zamyka się na naukę, kulturę, środowisko lokalne. Potrafi korzystać z tego co ją otacza.

Czwartek 7 kwietnia 2016 roku był ostatnim dniem Festiwalu Ekonomisty promującym Technikum Ekonomiczne i Technikum Handlowe w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią. Organizatorem tego wydarzenia było Szkolne Koło Ekonomiczne, którego koordynatorem jest Grażyna Kinderman oraz nauczyciele wspomagający: Agnieszka Rotkiewicz, Małgorzata Fedec, Justyna Jamnik -Bojewska, Sławomir Chmielewski, Michał Hopfinger i Paweł Gorecki. Głównym punktem obchodów tego dnia było spotkanie z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania dr hab. Jerzym Boehlke profesorem UMK, prodziekanem ds. Studentów dr Zdzisławem Markuszewskim, dr Krzysztofem  Kannenbergiem oraz dr Ryszardem Lorenczewskim.

Pracownicy naukowi wygłosili wykłady na temat oferty edukacyjnej Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK dla absolwentów szkół ponagimnazjalnych, rekrutacji studentów oraz zaprezentowali film pt. Wirtualny spacer po kampusie. Następnie uczniowie zostali podzieleni na grupy i udali się na warsztaty panelowe do wyznaczonych sal, gdzie uczestniczyli w następujących zajęciach:

  • w grze menadżerskiej,
  • w panelu dyskusyjnym nt. wyboru własnej ścieżki edukacyjnej,
  • środowisko a ekonomia,
  • etyka w biznesie.

Prelegenci z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika byli usatysfakcjonowani wiedzą ekonomiczną uczniów Technikum Ekonomicznego i Technikum Handlowego. Mile zaskoczyła ich życzliwość i otwartość młodzieży, która zadawała wiele pytań merytorycznych. Na zakończenie spotkania uczniowie otrzymali drobne gadżety promocyjne oraz dodatkowo zaproszenie na kolejne spotkanie, tym razem na zajęcia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Festiwal Ekonomisty w Staszicu trwał trzy dni. W trakcie jego realizacji przeprowadzono wiele ciekawych warsztatów, wykładów i konkursów o tematyce ekonomicznej, poszerzających wiedzę i umiejętności uczniów. Wywołał on wiele pozytywnych emocji wśród młodzieży oraz lokalnego środowiska reprezentowanego przez pracodawców. Stanowił on doskonałą okazję do łączenia teorii z praktyką oraz poznania osób z różnych środowisk biznesowych i naukowych oraz do zacieśnienia współpracy z gimnazjami z terenu powiatu nakielskiego.

Organizatorzy pragną podziękować wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przeprowadzenie festiwalu, a w szczególności lokalnym firmom i instytucjom oraz uczniom zabezpieczającym organizację festiwalu – szczególnie z klas: II c i III c.. Podziękowania kierują również do organu prowadzącego szkołę – Powiatu Nakielskiego.

W związku z ogromnym uznaniem w środowisku biznesowym i uczniowskim organizatorzy planują przeprowadzić Festiwal Ekonomisty za rok.

Tekst: Agnieszka Rotkiewicz

Zdjęcia: Zbigniew Kubisz, Agnieszka Grochowska

ZDJĘCIA >>>>>