Ekonomiści ze Staszica twierdzą: „Ekonomia jest niezbędna w życiu każdego człowieka”


        Przyszli ekonomiści Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią mieli okazję zapoznać się z kierunkami kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

        W dniu 2 listopada 2016 r., w ramach projektu na zajęcia pozalekcyjne wspierane przez organ prowadzący – Powiat Nakielski, młodzież Staszica uczestniczyła w wyjeździe studyjnym do Torunia, na Uniwersytet Mikołaja Kopernika. Był on  częścią projektu „Przedsiębiorczość bez granic” realizowanego przez szkolne koło ekonomiczne.

        W gmachu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK uczniowie zostali przywitani przez prodziekana ds. studentów dr Ryszarda Lorenczewskiego. Prodziekan przedstawił uczniom misje, wizję i strategię wydziału oraz preferowaną sylwetkę studenta. Uczestnicy dowiedzieli się o ofercie kształcenia dostosowanej do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Wiodącymi kierunkami na  Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK są: ekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość, komunikacja i psychologia w biznesie, matematyka i ekonomia. Ponadto poinformował młodzież o możliwościach studiowania poza granicami kraju w ramach współpracy z UMK, korzystania z ofert pracy podczas studiowania oraz możliwościach  podjęcia pracy po ukończeniu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Następnie w ramach projektu uczniowie wysłuchali wykładu nt. „Manipulacje w biznesie”, który wygłosił dr hab. Tomasz Kruszewski.    Celem  wykładu było  zdobycie wiedzy z zakresu psychologii społecznej oraz rozwinięcie umiejętności jej zastosowania w sferze zarządzania, marketingu i szeroko pojętego biznesu. Zakończył się on dyskusją uczniów z prowadzącym wykład. Młodzież miała możliwość poznania kampusu uniwersyteckiego, głównie wydziałów: Prawa i Administracji, Chemii, Biologii, Politologii, Studiów Międzynarodowych, a także domów studenckich. Dzięki temu uczniowie Staszica  poczuli się przez chwilę prawdziwymi studentami.

        Uniwersytecka atmosfera i naukowy klimat uczelni, a także możliwość wysłuchania wykładu  na równi ze studentami UMK zachwyciły uczniów naszej szkoły i być może wpłyną na ich przyszłe wybory edukacyjne.

        Podczas wyjazdu studyjnego uczniowie: Bartłomiej Majcher (IIb) i Jakub Oszywa (IIb) przeprowadzili wywiady z władzami Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, które posłużą do stworzenia reportażu.

        W wyjeździe, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem uczniów uczestniczyli: dyrektor Michał Hopfinger, Grażyna Kinderman (koordynator projektu), Alicja Czubak, Justyna Jamnik- Bojewska i Joanna Betscher.

Materiał: Justyna Jamnik-Bojewska

Zdjęcia: Bartłomiej Majcher i Jakub Oszywa