Ekonomiści ze Staszica spotkali się z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów

Uczniowie technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista i technik handlowiec w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią w ramach projektu „Przedsiębiorczość bez granic”,  finansowanego przez Powiat Nakielski spotkali się z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów.

W środę, 15 czerwca 2016 roku ekonomiści i handlowcy ze Staszica uczestniczyli w spotkaniu z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów panią Urszulą Tracz. Organizatorem szkolenia było Szkolne Koło Ekonomiczne, którego opiekunami są: Pani Grażyna Kinderman i Pani Agnieszka Rotkiewicz.

Powiatowy Rzecznik Konsumenta przygotował mini wykład na temat sprzedaży konsumenckiej, praw i obowiązków nabywców towarów i usług. Obejmował on również zagadnienia związane z zawieraniem umów na odległość, bezpieczeństwem zakupów w Sieci, aukcje internetowe oraz reklamację wadliwego towaru kupionego przez Internet. Uczniowie dowiedzieli się, że dokonując zakupów na odległość, mają takie same prawa jak przy zwykłym zakupie, a wręcz są one silniejsze z uwagi na brak osobistego kontaktu ze sprzedawcą.

Pani Urszula Tracz w sposób bardzo zrozumiały tłumaczyła zawiłości w prawie konsumenckim. Wyjaśniła jak dochodzić swoich praw przy reklamacji towarów i usług. Rozwiała także wątpliwości dotyczące gwarancji i rękojmi oraz możliwości odstąpienia od zawartej umowy. Swoją prezentację wzbogaciła przykładami, z którymi miała do czynienia podczas swojej pracy, aby w pełni zobrazować jakie sztuczki stosują sprzedawcy i jak się zabezpieczyć przed nieuczciwymi przedsiębiorcami. Młodzież z uwagą wysłuchała wykładu oraz zadawała pytania. Spotkanie było również okazją do włączenia się w obchody Międzynarodowego Dnia Konsumenta.

Opiekunowie i uczniowie dziękują Pani Urszuli TraczPowiatowemu Rzecznikowi Konsumentów za uczestnictwo w spotkaniu i przekazaniu wielu cennych informacji i wskazówek z zakresu sprzedaży konsumenckiej.

Materiał: Agnieszka Rotkiewicz

GALERIA >>>>