Ekonomiści ze Staszica na kolejnej Olimpiadzie

        W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im S. Staszica w Nakle nad Notecią odbyły się eliminacje szkolne XIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości 2017/2018. Hasło przewodnie: „Sukcesy w biznesie- ludzie, wizerunek, strategia”.

        W etapie szkolnym brało udział  14 uczniów z Technikum kształcącym w zawodzie technik ekonomista. Organizatorem Olimpiady Przedsiębiorczości jest Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych. Współorganizatorami Olimpiady Przedsiębiorczości są: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Celem Olimpiady jest uświadomienie młodzieży konieczności zachowywania się w sposób przedsiębiorczy, jeżeli chce ona realizować własne cele w życiu prywatnym i zawodowym.

        Uczniowie rozwiązali testy na miarę swoich możliwości i posiadanej wiedzy. Uczniowie z pewnością będą mieli  okazję wykorzystać zdobytą wiedzę  na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Opiekunami Olimpiady Przedsiębiorczości byli: Grażyna Kinderman, Małgorzata Fedec i Agnieszka Rotkiewicz.

autor: Agnieszka Rotkiewicz