Ekonomiści w Mdd

        Grupa Cefeidy (kl. 1c- ekonomiści) biorąca udział w ogólnopolskim projekcie Młody Lean Leader wybrała się na pierwszy z trzech wyjazdów do Fabryki Mebli Biurowych Mdd w Sępólnie Krajeńskim. Wyjazd ten jest związany z udziałem w finale i stanowi on jedno z jego kluczowych zadań.

        Pierwszym elementem naszego wyjazdu było zwiedzanie całej firmy. Oprowadzali i opowiadali nam o niej Pan  Marek Sikorski – Dyrektor Produkcji oraz Pani Iwona Paliwoda- nasza mentorka, która pomaga nam w realizacji naszego projektu.  Towarzyszyła nam również Pani Małgorzata Fedec, która  również jest opiekunką naszego projektu. Podczas zwiedzania obejrzeliśmy wszystkie sektory tej fabryki począwszy od magazynów po hale , na których pracują pracownicy, szwalnię, tapicernię i wiele innych. Pan Kierownik tłumaczył nam jak wszystko jest ułożone i dlaczego tak a nie inaczej oraz jakim to podlega  kryteriom. Pokazywał nam jak oznaczone są  półprodukty, jak numerowane są regały w magazynach, w jakich  kolejnościach  przebiegają poszczególne procesy ,mające na celu stworzenie jednego całego produktu takiego jak np. fotel. Po zwiedzeniu całej firmy przenieśliśmy do tapicerni, gdzie czekało nasze przyszłe zadanie i główny cel naszej wizyty. Z tapicernią zapoznał nas jej kierownik Pan Mieczysław Kusal.  Nasze zadanie miało polegać na przeprojektowaniu wyznaczonego obszaru tapicerni, w związku z przyjazdem nowej maszyny- laminarki. Na początku musieliśmy wszystko pomierzyć. Musieliśmy również popytać pracowników o to ile razy np. używają danej maszyny, gdzie odkładają dane materiały w jakich kierunkach się poruszają itp. Dodatkową punktowanym elementem w tym zadaniu było również znalezienie pewnych błędów tj: przestoje, niedociągnięcia itp. (oczywiście wszystko z leanowymi zasadami poznanymi wcześniej). Po zrobieniu odpowiednich pomiarów razem z nasza mentorką Panią Iwoną Paliwodą omówiliśmy wszystko oraz przystąpiliśmy do projektowania. Musieliśmy narysować stan obecny oraz stan przyszły czyli taki, który my chcemy zaproponować z uwzględnieniem wszystkich kryteriów, które nie mogą być złamane np. szerokość dróg ewakuacyjnych itp. Fabrykę opuściliśmy zapracowani i zmęczeni , ale uważamy, że był to bardzo twórczy wyjazd, w którym mogliśmy poznać coś nowego.

autor: Julia Iwanek kl. 1c