Ekonomiści Staszica wybierają dalszą ścieżkę edukacyjną – UMK w Toruniu

                Ekonomia towarzyszy każdemu z nas w życiu codziennym. To właśnie dlatego tak ważne jest, żeby zapoznać się z jej podstawowymi zasadami i spróbować lepiej ją zrozumieć. Wbrew pozorom nie jest to takie trudne.

        Przyszli ekonomiści Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią mieli okazję zapoznać się z kierunkami kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

        W dniu 13 listopada 2018 r., w ramach projektu na zajęcia pozalekcyjne wspierane przez organ prowadzący – Powiat Nakielski, ekonomiści ze Staszica uczestniczyli w wyjeździe studyjnym na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Był on  częścią projektu „Przedsiębiorczość dla Każdego” realizowanego przez szkolne koło ekonomiczne.

        W gmachu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK uczniowie zostali przywitani przez prodziekana ds. studentów dr Ryszarda Lorenczewskiego. Prodziekan przedstawił uczniom misje, wizję i strategię wydziału. Poinformował, że Uniwersytet  Mikołaja Kopernika ze względu na duży potencjał naukowy ubiega się o status uczelni badawczej. Uniwersytet stanie się  miejscem, w którym  student, angażując się w badania naukowe nauczy się kreatywnego myślenia. Uczestnicy dowiedzieli się o ofercie kształcenia dostosowanej do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Wiodącymi kierunkami na  Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK są: ekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość, komunikacja i psychologia w biznesie, matematyka i ekonomia. Ponadto poinformował młodzież o możliwościach studiowania poza granicami kraju. Następnie uczniowie wysłuchali wykładu z mikroekonomii nt. „Koszty w przedsiębiorstwie”, który wygłosił dr Krzysztof Kannenberg. Wykład  poszerzył wiedzę młodzieży z zakresu przedmiotów ekonomicznych.

        Młodzież miała możliwość poznania kampusu uniwersyteckiego, głównie wydziałów: Prawa i Administracji, Chemii, Biologii, Politologii, Studiów Międzynarodowych, a także domów studenckich. Dzięki temu uczniowie Staszica  poczuli się przez chwilę prawdziwymi studentami. Uniwersytecka atmosfera i naukowy klimat uczelni, a także możliwość wysłuchania wykładu  na równi ze studentami UMK zachwyciły uczniów naszej szkoły i być może wpłyną na ich przyszłe wybory edukacyjne.

        Podczas wyjazdu studyjnego uczeń Bartłomiej Majcher przeprowadził wywiady z władzami oraz wykładowcą Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, które posłużą do stworzenia reportażu.

        W wyjeździe, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem uczniów, uczestniczyły nauczycielki: Grażyna Kinderman, Justyna Jamnik-Bojewska (koordynatorki  projektu) oraz Małgorzata Fedec.

Materiał: Grażyna Kinderman

Zdjęcia: Bartłomiej Majcher