Ekonomiści Staszica w gronie najlepszych w województwie

        Trzy uczennice Technikum Ekonomicznego Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią znalazły się w gronie najlepszych uczniów podczas zawodów II etapu Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych pn. Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych organizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Honorowy patronat nad olimpiadą objęli: Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

        W piątek  16 marca 2018 r. w Toruniu rywalizowały 22 najlepsze szkolne drużyny z całego  województwa kujawsko-pomorskiego. „Staszica” reprezentowały młode ekonomistki: Izabela Twardowska (klasa IV), Kamila Bruska (klasa III) i Weronika Świerczek (klasa III). Młodzież odpowiadała pisemnie na 25 pytań wielokrotnego wyboru. Obejmowały one  wiedzę i umiejętności między innymi z zakresu polskiego systemu zabezpieczenia społecznego, czyli zasiłków rodzicielskich i zasiłków chorobowych, systemu emerytalnego oraz zasad rozliczeń składkowych. Izabela, Kamila i Weronika zaprezentowały dobre  przygotowanie plasując się w gronie najlepszych zespołów w województwie kujawsko-pomorskim. Do olimpiady  uczniów przygotowała nauczycielka przedmiotów ekonomicznych Grażyna Kinderman przy udziale nauczycielek Małgorzaty Fedec i Agnieszki Rotkiewicz.

Materiał : Agnieszka Rotkiewicz