Ekonomiści Staszica na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Uczniowie Technikum Ekonomicznego Zespołu Szkół  im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią zapoznali się z ofertą edukacyjną Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. W ramach zajęć pozalekcyjnych wspartych finansowo przez Powiat Nakielski uczniowie „Staszica” uczestniczyli w wydarzeniu o charakterze warsztatowo-studyjnym na Politechnice Gdańskiej.

Dnia 21  listopada  2019 r. realizując zadania z zakresu preorientacji zawodowej młodzi ekonomiści spotkali się z pracownikami naukowymi  Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. To akademickie spotkanie było  częścią szkolnego projektu „SzOK – nowoczesna szkoła drogą do sukcesu”. Na wstępie młodzież została powitana przez dr hab. Małgorzatę Gawrycką – prodziekan ds. dydaktyki oraz mgr Pawła Jacewicza  pracownika naukowego ds. promocji WZiE PG, którzy przedstawili misję, wizję i strategię wydziału oraz preferowaną sylwetkę studenta. Następnie młodzież uczestniczyła  w Światowym  Tygodniu  Przedsiębiorczości w ramach, którego odbyły się następujące zajęcia: warsztaty – „O efektuacji, czyli skąd czerpać inspirację do działań przedsiębiorczych” – dr Pawła Ziemiańskiego, wykład – „Innovation” (w jęz. ang. ) – Bayer oraz warsztaty  „Warsztat – Flex”.

Uczelniana atmosfera i naukowy klimat, a także możliwość wysłuchania wykładu  na równi ze studentami Politechniki zachwyciły uczniów naszej szkoły i być może wpłyną na ich przyszłe wybory akademickie.

Wyjazd studyjny do Gdańska przygotowały: Grażyna Kinderman (koordynator  projektu) oraz Tatiana Borowczyk –Sobczak i Małgorzata Sass-Jakubczyk.

Materiał: Grażyna Kinderman

Zdjęcia: Kinga Marach