Ekonomiści Staszica na warsztatach finansowych – BAKCYL

W dniach od 25 listopada do 3 grudnia  2019 roku w Zespole Szkół  im. S. Staszica w Nakle nad Notecią odbył się cykl spotkań warsztatowych w ramach Projektu “BAKCYL”- Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży. Inicjatorem tego projektu jest Warszawski Instytut Bankowości. Głównym celem przedsięwzięcia jest podnoszenie poziomu wiedzy młodego pokolenia z zakresu praktycznych finansów. Projekt “BAKCYL” jest częścią jednego z największych niekomercyjnych projektów edukacyjnych sektora finansowego w skali Europy p.n. “Bankowcy dla edukacji”.

W ramach projektu ekonomiści Staszica aktywnie uczestniczyli w ośmiu wykładach o następujących tematach: Bankowość i zawód bankowca – spotkania z menedżerami; Mądre inwestowanie; Moje finanse; Rynki finansowe.

Projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży – BAKCYL to przykład społecznie odpowiedzialnego współdziałania banku i szkoły na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków. W Staszicu rolę  trenera wolontariusza pełniła Pani Justyna Gruntkowska, która jest dyrektorem Oddziału Banku Spółdzielczego w Nakle nad Notecią. Przekazała młodzieży  wiedzę finansową i umiejętności wykorzystywania usług finansowych w sposób profesjonalny, jako praktyk reprezentujący sektor bankowy. W przyszłości ułatwi to uczniom świadomy i pomyślny start w dorosłe życie w nowoczesnym społeczeństwie.  Organizatorami interesujących zajęć z dziedziny finansowej były: Grażyna Kinderman i Agnieszka Rotkiewicz.

Tekst:  Agnieszka Rotkiewicz

Zdjęcia:  Sławomir Chmielewski