Ekonomiści Staszica na finałowej konferencji – Olimpiada ZUS

Dnia 21 maja  2021 r. obyła się  finałowa konferencja  online podsumowująca Olimpiadę  ZUS „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”. Spotkanie prowadziła Pani Magdalena Mazur- Wolak, która powitała gości, uczestników finału olimpiady oraz ich opiekunów. Pogratulowała laureatom i finalistą uzyskanego sukcesu. Gościem honorowym była Pani prezes ZUS :  Gertruda Uścińska. Podkreśliła ona prestiż Olimpiady, następującymi słowami: Dzięki tym inicjatywom młodzi Polacy zdobywają wiedzę, która jest niezbędna do świadomego uczestnictwa w rynku pracy, a tym samym ubezpieczenia się od różnego ryzyka życiowego.  Finalistami olimpiady były: Martyna Bojewska, Julia Iwanek i Sandra Marciniak. Uczniów przygotowywały nauczycielki przedmiotów ekonomicznych: Grażyna Kinderman i Agnieszka Rotkiewicz.

W spotkaniu uczestniczyło 18 najlepszych  drużyn z całej Polski z 754 zakwalifikowanych do olimpiady, które uzyskały tytuł laureata lub finalisty.

Gratulujemy zwycięzcom!!!

Tekst: Grażyna Kinderman i Agnieszka Rotkiewicz