Ekonomiści promowali Staszica

        Dnia  28. 05.2017 r. Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” oraz Muzeum Ziemi Krajeńskiej zorganizowali po raz kolejny imprezę plenerową pod hasłem „Dla Krajny i Pałuk Wawrzyniec kucharzy”.  Brał w niej udział również Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Staszica w Nakle nad Notecią.

        Na przygotowanym stoisku wyłożono materiały promocyjne dotyczące oferty edukacyjnej na rok szkolny 2017/2018. Opiekunowie Grażyna Kinderman i Agnieszka Rotkiewicz oraz młodzież kształcąca się w zawodach technik ekonomista i technik handlowiec aktywnie promowali szkołę. Zainteresowane osoby naszą szkołą mogły uzyskać informacje na temat szkolnictwa zawodowego, obejrzeć materiały reklamujące szkołę oraz porozmawiać z jej absolwentami. Było to kolejne spotkanie  z mieszkańcami powiatu nakielskiego, które prowadzili uczniowie technikum ekonomicznego z klasy pierwszej i klasy trzeciej.

        Szczególne podziękowania kierujemy do organizatorów za zaproszenie i udostępnienie mam miejsca promocyjnego.

materiał: Agnieszka Rotkiewicz