Ekonomiści na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

        Przyszli ekonomiści Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią poznali kierunkami kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

        Wsparcie finansowe Powiatu Nakielskiego (organu prowadzącego)  umożliwiło w ramach zajęć pozalekcyjnych zorganizowanie wyjazdu studyjnego do Torunia. 30  października  2017 r., jak co roku realizując zadania z zakresu preorientacji zawodowej młodzież „Staszica” spotkała się z władzami Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Było ono  częścią projektu „Postaw na przedsiębiorczość”. Młodzież została powitana przez prodziekana ds. studentów dr Ryszarda Lorenczewskiego, który na wstępie przedstawił misję, wizję i strategię wydziału oraz preferowaną sylwetkę studenta. Uczniowie poznali ofertę kształcenia dostosowaną do potrzeb zmieniającego się rynku pracy. Obecnie wiodącymi kierunkami na wydziale są: ekonomia, zarządzanie, finanse i rachunkowość, komunikacja i psychologia w biznesie oraz matematyka z ekonomią. Ponadto prodziekan poinformował młodzież o możliwościach studiowania poza granicami kraju w ramach współpracy UMK z uczelniami zagranicznymi. Następnie uczniowie „Staszica” wysłuchali wraz ze studentami pierwszego roku wykładu dr Krzysztofa Kanneberga. Ponadto przyszli ekonomiści mieli możliwość poznania kampusu uniwersyteckiego.

        Uniwersytecka atmosfera i naukowy klimat uczelni, a także możliwość wysłuchania wykładu  na równi ze studentami UMK zachwyciły uczniów naszej szkoły i być może wpłyną na ich przyszłe wybory edukacyjne.

        Podczas wyjazdu studyjnego uczennice: Karolina Kaczyńska (Ic), Liwia Kalka (Ic) i Natalia Trojanowska (IIIc) przeprowadziły wywiad z prodziekanem dr Ryszardem Lorenczewskim, który będzie świetnym materiałem do opracowania reportażu.

        Wyjazd studyjny cieszący się ogromnym zainteresowaniem uczniów ZSP im. S. Staszica przygotowały: Grażyna Kinderman, Agnieszka Rotkiewicz (koordynatorki  projektu) oraz Justyna Jamnik- Bojewska.

Materiał: Justyna Jamnik-Bojewska

Zdjęcia: Natalia Trojanowska