Ekonomiczne fascynacje uczniów „Staszica” -część II

Sejm RP, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Giełda Papierów Wartościowych, Trybunał Konstytucyjny czy Narodowy Bank Polski, nie stanowią już dla uczniów ZSP im. S. Staszica tajemnicy. Podczas wyjazdu studyjnego realizowanego w ramach grantu powiatowego pt. „Ekonomiczne fascynacje” młodzież poznaje w praktyce ekonomię.

Łódź to miejsce odkrywania tajemnic rynku hurtowego w Polsce…

„Ekonomiczne fascynacje” – to projekt dofinansowany przez samorząd powiatowy i realizowany nie tylko w Warszawie, ale i w Łodzi. Obejmował on zajęcia pozalekcyjne z ekonomii, które skutecznie łączyły teorię z praktyką. W projekcie brało udział czterdzieścioro czworo uczniów ZSP im. S. Staszica, którymi opiekowali się następujący nauczyciele: Grażyna Kinderman (koordynator projektu), Agnieszka Rotkiewicz Michał Hopfinger i Tomasz Kowalski.

25.09.2013 r.- drugiego dnia pobytu w Warszawie uczniowie poznali działalność Narodowego Banku Polskiego. Młodzież zapoznana została ze strukturą organizacyjną NBP. Najciekawszą umiejętnością doskonaloną przez uczniów było rozpoznawanie fałszywych banknotów. Ponadto umożliwiono im wymianę bilonu ze zwykłej dwuzłotówki na dwuzłotówkę okazjonalnie bitą na specjalne okazje. W gmachu NBP na młodzieży szczególne wrażenie zrobiła biblioteka, która ma bardzo bogaty księgozbiór z zakresu: bankowości, finansów i ekonomii. Na zakończenie  uczniowie otrzymali wiele publikacji na temat  historii NBP, corocznych sprawozdań oraz innych wiadomości z tej dziedziny, które z powodzeniem mogą być wykorzystane na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Podczas wizyty w Trybunale Konstytucyjnym  młodzież zapoznała się z zasadami jego funkcjonowania, sposobem przeprowadzania rozpraw, a wykład przewodnika stanowił cenną lekcję wiedzy o współczesnym sądownictwie.

Kolejnym punktem wyjazdu studyjnego była Giełda Papierów Wartościowych, na której to uczniowie, na żywo podpatrywali pracę maklerów giełdowych, a nauczyciele przedmiotów ekonomicznych objaśniali zasady funkcjonowania giełdy oraz inwestowania pieniędzy.

Na zakończenie pobytu w Warszawie  młodzież miała możliwość podziwiania pięknego Stadionu Narodowego, co szczególnie podobało się chłopcom.

Dzień zakończył się noclegiem w Łodzi. Następnego dnia – 26.09.2013 r. zrealizowany został ostatni punkt wyjazdu studyjnego. Celem było poznanie rynku hurtowego w Polsce – Tuszyn . Uczniowie mieli możliwość w praktyce obserwować sposób promocji różnego rodzaju firm. Ważne były informacje z zakresu handlu, przedsiębiorczości i marketingu.

W drodze do Nakła uczniowie wymieniali się wrażeniami. Był to dla nich czas zdobycia wiadomości praktycznych z zakresu ekonomii, handlu, marketingu i przedsiębiorczości. Niezapomniane wrażenia jeszcze długo pozostaną w pamięci uczestników wyjazdu.