Ekonomiczne fascynacje uczniów „Staszica” -część I

Sejm RP, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Giełda Papierów Wartościowych, Trybunał Konstytucyjny czy Narodowy Bank Polski, nie stanowią już dla uczniów ZSP im. S. Staszica tajemnicy. Podczas wyjazdu studyjnego realizowanego w ramach grantu powiatowego pt. „Ekonomiczne fascynacje” młodzież poznaje w praktyce ekonomię.

W dniach od 24 do 26 września 2013 r. uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Nakle nad Notecią uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Warszawy i Łodzi. Stanowił on część projektu pt. „Ekonomiczne fascynacje”, realizowanego w ramach projektu  dofinansowanego przez Powiat Nakielski. Obejmował on zajęcia pozalekcyjne z ekonomii łączące teorię z praktyką. W wyjeździe uczestniczyło czterdzieścioro czworo uczniów, którymi opiekowali się następujący nauczyciele: Grażyna Kinderman (koordynator projektu), Agnieszka Rotkiewicz ,Michał Hopfinger i Tomasz Kowalski.

Pierwszego dnia uczniowie byli w Sejmie RP, gdzie dokładnie zapoznani zostali z zasadami jego funkcjonowania, z procedurą uchwalania ustaw i działaniem organów Państwa Polskiego. Pobyt w Sejmie pozostanie na długo młodzieży w pamięci, a zwłaszcza spotkanie z Ministrem Spraw Zagranicznych Radosławem Sikorskim. Uczniowie mieli możliwość zadawania pytań z zakresu dyplomacji. Po wykonaniu  pamiątkowego zdjęcia z Ministrem Radosławem Sikorskim, na jego zaproszenie młodzież udała się do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Na miejscu zostali oprowadzeni przez przewodnika, który wyjaśniał jakie znaczenie i jaka rolę ma do spełnienia MSZ.  Bardzo tajemnicza i ciekawa  okazała się komórka wywiadu,  która uświadomiła uczniom jak ulotne i łatwe do zdobycia w dzisiejszych czasach są różnorakie informacje. Przedstawiciel z MSZ urządził specjalnie dla uczniów mały bankiet oraz quiz z nagrodami za wykazanie się wiedzą o Polsce i jej pozycji w Europie. Wszyscy uczniowie otrzymali ufundowane przez Ministra upominki.

Dzień pierwszy zakończył się zwiedzaniem Telewizji Polskiej, w której gmachu znajdują się studia nagrań codziennie oglądanych przez nas programów. Młodzież miała możliwość podejrzenia na żywo pracy ekipy nagrywającej program. Podczas przerwy w nagraniu  rozmawiała z realizatorami programów telewizyjnych. Przewodnik przybliżył młodzieży historię polskiej telewizji oraz omówił i pokazał postęp technologiczny w Telewizji Polskiej.

Pierwszy dzień pobytu zakończył się w pokojach schroniska młodzieżowego, gdzie zachwycona i zmęczona młodzież wymieniała się wrażeniami i spostrzeżeniami.

Materiał i zdjęcia : ZSP im. Staszica