Egzaminy kwalifikacyjne – wszystkie zawody!

Proszę wszystkich uczniów i absolwentów, którzy nie zdali egzaminów  w poprzednich sesjach
o składanie deklaracji dotyczących egzaminów  poprawkowych we wszystkich kwalifikacjach.

Egzaminy w sesji letniej odbywać się będą w miesiącach  czerwiec/lipiec 2017 r.
Deklaracje proszę składać do dnia 22.12.2016r. u kierownika szkolenia praktycznego.