Egzamin zawodowy

Absolwenci naszej szkoły z lat poprzednich –  którzy chcą zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w czerwcu 2015 roku (stara formuła),

proszeni są o osobiste składanie deklaracji u  kierownika szkolenia praktycznego – p. Michała Hopfingera.

Prosimy o składanie deklaracji do dnia 10 grudnia 2014 r.

Ostateczny termin składania deklaracji mija z dniem 20 grudnia 2014 r.

Deklaracje można pobrać na stronie naszej szkoły w zakładce : egzamin zawodowy -> deklaracja przystąpienia do egzaminu zawodowego lub ze strony OKE Gdańsk.

=====================