Egzamin zawodowy – Informacja

Po przeprowadzonej w styczniu i lutym sesji egzaminacyjnej, świadectwa można odbierać w dniach 26.03-28.03.2018 r. w godzin 8.00 – 10.15.

Deklaracje zdających, którzy przystąpili do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń/luty 2018 r. i nie zdali go, przyjmowane będą od dnia 23.03 do 28.03.2018 r. w godzin 8.00 – 10.15.

Powyższe sprawy załatwiane będą w gabinecie Kierownika Praktycznej Nauki Zawodu

Grażyna Kinderman