EGZAMIN ZAWODOWY

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

 31 SIERPNIA OD GODZ. 11.00