Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

Przypominamy, że od 8 czerwca w naszej szkole odbywać się będą egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (nowa formuła- część praktyczna):
– 8,9,10 technik ekonomista – kwalifikacja A.35
– 9,10 technik informatyk – kwalifikacja E.12
-11,12 technik informatyk – kwalifikacja E.13
-11,12 technik handlowiec – kwalifikacja E.18
Egzaminy dla technika obsługi turystycznej (T.13) i technika logistyka (A.30) odbędą się 23.06.
Egzamin pisemny dla wszystkich w/w zawodów odbędzie się 22.06.
Szczegółowy harmonogram (data i godzina egzaminu dla poszczególnych uczniów) wywieszony jest na I piętrze (obok gabinetu p. v-ce dyrektor).

Materiały i przybory pomocnicze (egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie)
Przypominamy, że na stronie OKE Gdańsk podany jest wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej i pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji maj – lipiec 2015 r.:

http://www.oke.gda.pl/…/20150324_Komunikat_o_przyborach_egz…