„EduAkcja w technikach” – zajęcia dodatkowe dla TI, kwalifikacje E12 i E13

        W ramach projektu „EduAkcja w technikach” uczniowie klasy III e Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Nakle nad Notecią przygotowują się obecnie  do egzaminu z kwalifikacji E.13.

        Zajęcia prowadzone przez Panią Jolantę Gryko i Pana  Macieja Daniela łączą teorię i praktykę sieci komputerowych.  Od prezentacji, ćwiczeń teoretycznych w symulatorach sieci, poprzez quizy, rywalizację grupową i indywidualną w „Kahoot”  do działań na sprzęcie sieciowym.

        Zajęcia w ramach projektu „EduAkcja w technikach” realizowanego przez Miasto Bydgoszcz w partnerstwie z Powiatem Bydgoskim, powiatem Nakielskim i Powiatem Toruńskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe, odbywają się od marca 2017 i zakończą się dla I grupy w marcu 2018 roku. W czerwcu br. uczniowie przystąpili do egzaminu zawodowego dla technika informatyka kwalifikacji E12. Wyniki egzaminów były bardzo zadowalające i udowodniły fakt, że szkoła, a przede wszystkim grono pedagogiczne kształci profesjonalistów. Dodatkowe zajęcia w ramach projektu są wsparciem dla podstawowego programu nauczania.

        Od kwietnia 2018 roku rozpocznie się nowy cykl zajęć z tego samego zakresu dla następnej grupy uczniów. Nabór na zajęcia w 2018 roku planowany jest na początek roku 2018r.

autor: Jolanta Gryko