Dzień liczby Pi


        11 kwietnia 2018r. na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Toruniu odbyła się druga edycja światowego „Dnia liczby pi”. W tym wydarzeniu uczestniczyli uczniowie klasy Id i Ie Technikum Informatycznego.

        W auli młodzież wysłuchała dwóch wykładów. Pierwszy wykład wygłosił prof. dr hab. Krzysztof Frączek na temat: „Co dzieje się ze światłem w lustrzanych pomieszczeniach?”, drugi wykład wygłosili dr Piotr Przymus i mgr Andrzej Rutkowski na temat: „Czy sztuczna inteligencja zagraża ludzkości?”.

        Po wykładach w klubie odbyło się spotkanie z Samorządem Studenckim. Studenci zapoznali uczniów z kierunkami kształcenia na Wydziale Matematyki i Informatyki, z warunkami przyjęcia na studia i kosztami studiowania. Studenci zachęcali uczniów do studiowania na wydziale, jednocześnie zwracając uwagę, że dobrze opanowane podstawy matematyki są niezbędne na kierunkach tego wydziału. Po spotkaniu uczniowie zwiedzili bibliotekę. Księgozbiór jest duży, uzupełniany o nowe książki, najczęściej z informatyki, gdyż ten kierunek bardzo dynamicznie się rozwija. Studenci wydziału nie muszą kupować podręczników, mogą je wypożyczyć na każdy nowy semestr.

        Krótki wykład na temat: „Paradoks Monty’ego Halla” był kolejnym punktem programu naszej wycieczki. Omawiany paradoks otrzymał nazwę od nazwiska prezentera prowadzącego program „Let’s Make a Deal”. W Polsce ten program nazywał się „Idź na całość” a prowadził go Zygmunt Chajzer. Zagadnienie tego paradoksu zostało wyjaśnione na podstawach rachunku prawdopodobieństwa. Wykład połączony z pokazem przy współudziale uczniów był bardzo ciekawy.

        Organizatorem wycieczki była pani Dorota Januszewska, a pani Dorota Banaszak I pan Rafał Popowski byli opiekunami klasy Ie i Id.

Opracowanie : Dorota Banaszak