DYŻUR KIEROWNIKA SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO W SPRAWIE PRAKTYK.

15 lipca (środa) od godziny 9.00 do 13.00 w swoim gabinecie (III piętro – przy wejściu do auli)-dyżur będzie pełnił kierownik szkolenia praktycznego.

Uczniowie klas 2 i 3 :  Technikum kształcącego w zawodzie: technik obsługi turystycznej- odbywający praktyki w miesiącu wrześniu lub październiku, mogą uzyskać informacje dotyczące miejsca  i zasad odbywania praktyk w/w terminach .