„Drugie życie elektrośmieci”

8 kwietnia 2011 roku o w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią w ramach ogólnopolskiego konkursu „Drugie życie elektrośmieci odbyło się spotkanie dla młodzieży z różnych szkół Powiatu Nakielskiego zorganizowane przez młodzież „Staszica” z opiekunami p. Katarzyną Waszkiewicz i p. Marzenę Tomczak we współpracy z Panią Dyrektor Wydziału Środowiska Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią Alicją Woźną.

 Spotkanie to miało na celu zbliżyć młodzież do standardów UE poprzez podniesienie stanu świadomości wiedzy ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami.

Spotkanie obejmowało następujące prelekcje:

  • ZSEE i zużyte baterie to problem współczesnego świata” – Monika Oleś i Natalia Trelińska, uczennice Liceum ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią.

 

  • „Kompetencje Samorządu Powiatowego w zakresie postępowania odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz aspekty prawne w tym zakresie” – Magdalena Stypka, Inspektor Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią.

 

  • „Realizacja ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym – podstawowe informacje. Działalność zakładu ROBAC” – Magdalena Kukawka, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROBAC, Zakład Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego
    i Elektronicznego.

 

  • „Świadomość ekologiczna naszych rówieśników w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz zużytymi bateriami” – Alicja Pawelska i Milena Stramowska – uczennice Technikum handlowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią.

 

Wszystkie wymienione tematy są związane z problematyką powstawania odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz zużytych baterii jak również ich oddziaływania na otoczenie i tylko nasza świadomość o tym, że ZSEE wyrzucony i pozostawiony bez kontroli stwarza ogromne zagrożenie pozwoli na wyeliminowanie uwalniających się, po pewnym czasie, z niszczejących sprzętów substancje szkodliwe, które przedostają się do gleby, wody a także powietrza, włączają się w łańcuchy pokarmowe, z których usunięcie jest nie tylko trudno, lecz właściwie niemożliwe.

            Po części edukacyjnej młodzież wysłuchała Szkolnego Kabaretu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią pod opieką Pana Rafała Pomowskiego.

            Na zakończenie spotkania Pani Dyrektor Alicja Czubak podziękowała za organizację młodzieży i ich opiekunom oraz za współorganizację przy organizacji Pani Dyrektor Wydziału Środowiska Alicji Woźnej jak również za wygłoszone prelekcje wszystkim przedmówczyniom wręczając okolicznościowe podziękowania i kwiaty. Pani Dyrektor dziękowała wszystkim uczniom oraz nauczycielom przybyłym na spotkanie z nadzieją, że:

 

OD DZIŚ

żadna zużyta bateria

ani

inny zużyty elektrośmieć

nie powinien trafić

do kosza na śmieci !

 

Autor: Katarzyna Waszkiewicz