„Dobry projekt–Dobra szkoła” -wyniki rekrutacji

        Dwuletni projekt realizowany przez Fundację Wspierania Edukacji im. ks. Stanisława Staszica zakłada dwu i trzytygodniowe staże w Portugalii dla uczniów ZSP im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią przy współpracy z partnerem CASA DA EDUCACAO Lizbona.

                                                                                                                                                                                        .

        Dnia 18.10.2016 r. rozpatrzono 16 kart zgłoszeniowych uczniów kształcących się w zawodzie technik ekonomista, a w dniu 21.10.2016r  zostały oficjalnie przedstawione wyniki rekrutacji pierwszej grupy uczniów klas technikum ekonomicznego, którzy w ferie zimowe odbędą staż w jednej z lizbońskich firm.

        Przy rekrutacji brano pod uwagę średnią ocen z przedmiotów zawodowych, ocenę z zachowania, działalność w kołach przedmiotowych, wyniki z konkursów przedmiotów zawodowych a także działalność społeczna. Jednak najważniejsze był wyniki testu z języka angielskiego.

Po podliczeniu punktów zgodnie z kryteriami rekrutacyjnymi,
do odbycia staży zakwalifikowali się następujący uczniowie:

– Mateusz Dorosz
– Paweł Szymański
– Magdalena Toporowska
– Weronika Świerczek
– Daria Kubik
– Natalia Trojanowska

Pierwsza tura wyjazdu stażowego odbędzie się będzie w terminie: 30.01. – 14.02.2017 r.

        Wyniki zostały ogłoszone w obecności Dyrektora ZSP im Stanisława Staszica Michała Hopfingera, prezesa Fundacji Wspierania Edukacji im ks. Stanisława Staszica Pawła Goreckiego oraz komisji rekrutacyjnej: Marzeny Tomczak – koordynatorki z ramienia szkoły i przewodniczącej komisji, Joanny Betscher – nauczycielki języka niemieckiego i Tomasza Kowalskiego – nauczyciela przedmiotów zawodowych logistycznych.

autor: P. Gorecki, M. Tomczak