„DOBRY PROJEKT – DOBRA SZKOŁA” – wyniki rekrutacji

        Dnia 21.06.2017 r. komisja rekrutacyjna przekazała informacje dotyczące wyników uczniów kształcących się w zawodach technik logistyk, organizacji reklamy, obsługi turystyki oraz ekonomisty.

Po podliczeniu punktów zgodnie z kryteriami rekrutacyjnymi, do odbycia staży zakwalifikowali się następujący uczniowie:

Technikum ekonomiczne:
Klaudia Kubiczek II c

Jan Stachowski III c

Michał Janeczko I c

Kamila Bruska II c

Natalia Kłębowska I c

Cyprian Więckowski III c

Klaudia Ignaszak II c

Tura czwarta


Technikum logistyczne:

Bartosz Klanowski I a

Paweł Musiał I a

Kacper Kałużny I a

Technikum organizacji reklamy:

Adrian Balcerowski I d

Martyna Grajek I d

Technikum obsługi turystyki:

Małgorzata Janiszewska I b

Sonia Łukaszewska abs.

Tura piąta

Jednocześnie zespół projektowy wraz z komisja rekrutacyjną podjął decyzje o zakwalifikowaniu osób z listy rezerwowej na wyjazd szóstej tury w lutym 2018 r.

Technikum logistyczne:

Natalia Sosnowska III a

Patryk Niedbalski III d

Kacper Zamorowski II a

Norbert Pilarski II a

Technikum obsługi turystyki:

Angelika Jankowska III b

Maja Zielińska III b

Tura szósta