”Dobry projekt – dobra szkoła”-rekrutacja

Rekrutacja uczniów klas organizacji reklamy, obsługi turystyki i logistyki (II-IV kl.)

Fundacja Wspierania Edukacji im. ks. S. Staszica w Nakle nad Notecią realizuje program:

”Dobry projekt – dobra szkoła” –  dwuletni projekt staży dla uczniów ZSP im. S. Staszica w Nakle nad Notecią, które realizowane będą przy współpracy z partnerem CASA DA EDUCACAO Lizbona w przedsiębiorstwach w Portugalii.

II tura: 26.06 – 18.07.2017 r.

III tura: 29.06 – 21.07.2017 r.

W przyszłym tygodniu zostaną przeprowadzone spotkania informacyjne przez szkolnego koordynatora projektu pana Dariusza Betscher, na których będzie można pobrać formularze zgłoszeniowe i uzyskać niezbędne informacje o sposobie rekrutacji oraz o projekcie.
Termin zgłoszeń na wyjazd w drugiej i trzeciej turze upływa w dniu 9 grudnia 2016 r.

Do formularza należy dołączyć wydrukowane CV oraz kopię świadectwa ukończenia poprzedniej klasy.

Językiem staży jest język angielski.

Osoby niezakwalifikowane na wyjazd utworzą listę rezerwową.

Koordynator Projektu: Paweł Gorecki