”Dobry projekt – dobra szkoła”. Rekrutacja dla klas TOR, TOT, TL i TE

Przypominamy!

Termin zgłoszeń na wyjazd w czwartej i piątej turze upływa w dniu
12 czerwca 2017 r.
Do formularza należy dołączyć wydrukowane CV.
Językiem staży jest język angielski.
Osoby niezakwalifikowane na wyjazd utworzą listę rezerwową.
Dokumenty należy złożyć u szkolnego koordynatora projektu pana Dariusza Betscher.

Koordynator Projektu: Paweł Gorecki