Dobra energia dla wszystkich – podsumowanie konkursu ekologicznego.

W dniu 20 kwietnia 2012 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią  odbyło się podsumowanie konkursu ekologicznego „Dobra energia dla wszystkich” zorganizowanego w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi. Organizatorkami konkursu były panie Tatiana Borowczyk – Sobczak i Elżbieta Łochocka.
Uroczystość rozpoczęła się przedstawieniem przygotowanym przez młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Nakle nad Notecią.  Po części artystycznej wręczono nagrody i wyróżnienia.
Konkurs odbył się pod patronatem WFOŚiGW w Toruniu. Do rywalizacji stanęło 31 uczniów z  sześciu szkół powiatu nakielskiego. Młodzież przygotowała prace w różnych formach. Były to prezentacje multimedialne, prace literackie, makiety, płaskorzeźby i plakaty związane z wykorzystaniem ekologicznych źródeł energii. Komisja konkursowa oceniała poprawność merytoryczną , technikę wykonania pracy, jej estetyką, zgodność wybraną formą oraz oryginalność pomysłu.
Pierwszą nagrodę przyznano Krzysztofowi Trybuszewskiemu – uczniowi Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią, druga nagroda dostała się w ręce Patryka Piotrowskiego z  Technikum Informatycznego w Nakle nad Notecią, a trzecia – Agnieszce Januszewskiej z Liceum Ogólnokształcącego im. S. Wyspiańskiego w Szubinie.  Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody rzeczowe (netbook, telefon komórkowy i aparat fotograficzny), ufundowane przez WFOŚ i GW w Toruniu. Dodatkowe nagrody dla zwycięzców  przekazał organ prowadzący szkołę Starostwo Powiatowe w Nakle, nad Notecią a wręczył  gość  pan Wicestarosta Nakielski Andrzej Kinderman.
W konkursie przyznano 4 wyróżnienia: dla Agnieszki Przygody z I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią, dla Aleksandry Kaczmarek z I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią, dla Anny Wypijewskiej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. E. Chroboczka w Szubinie oraz wyróżnienie specjalne za oryginalność pomysłu dla Jakuba Maciejewskiego z I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Nakle nad Notecią. Nagrody dla wyróżnionych przekazał burmistrz Nakła nad Notecią  pan Sławomir Napierała.
Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymali upominki ufundowane przez Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią.