Debata w Staszicu

     Dnia 20 lutego w ZSP im. S. Staszica odbyła się debata samorządu uczniowskiego z władzami lokalnymi, która dotyczyła promocji powiatu. Szerokie spectrum kierunków zachęciło władze rady powiatu do organizacji debaty dotyczącej promocji oraz współpracy gmin powiatu nakielskiego. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Wicestarosty powiatu nakielskiego  Tomasza Miłowskiego.

     W trakcie spotkania zostały poruszone istotne kwestie związane z rozwojem naszego powiatu. Młodzież chętnie przekazała swoje refleksje i spostrzeżenia na temat wizerunku i reklamy naszej okolicy. Debata zaowocowała wieloma trafnymi pomysłami , a uczestnicy wyrazili nadzieję, że  zostaną wprowadzone w życie, licząc na dalszą owocną współpracę.

autor: Karol Lizak