Debata ekologiczna

Debata ekologiczna nt. „Przestrzeń wokół nas” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią

W piątek, 5 kwietnia 2013 roku, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych imienia Stanisława Staszica w Nakle nad Notecią odbyła się debata pod hasłem „Przestrzeń wokół nas”, realizowana w ramach zadania rekrutacyjnego „Lokalny ekorozwój – XIX Sesja Sejmu Dzieci i Młodzieży”. Przeprowadziły ją dwie uczennice klasy drugiej Technikum Handlowego Angelika Ostrowska i Anna Kmieć, które kandydują do Sejmu Dzieci i Młodzieży. Debata został przygotowana pod opieką nauczyciela –  Pana Tomasza Kowalskiego. Udział w niej wzięli zaproszeni goście: Wicestarosta Nakielski Pan Andrzej Kinderman, Dyrektor Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Pani Alicja Woźna, Przedstawiciel Urzędu Mista i Gminy Nakło Pan Marek Michalak oraz Prezes Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Pan Sławomir Sobczak. Uczestniczyła w niej również dyrekcja szkoły, nauczyciele, samorząd uczniowski oraz publiczność, składająca się z uczniów i pracowników szkoły.

Głównym celem debaty było przedstawienie działań podejmowanych przez władze lokalne w celu ochrony środowiska oraz zaproponowanie nowych zmian dotyczących ekorozwoju w naszym otoczeniu przez jej uczestników. Na temat przestrzeganych zasad ochrony środowiska wypowiedzili się zaproszeni goście, a także przybliżyli oni nową ustawę o odpadach. W trakcie trwania ich wypowiedzi, uczestnicy debaty chętnie zadawali pytania. Następnie przedstawiciele poszczególnych klas przedstwili swoje propozycje zmian, które mają na celu zwiększenie dbałości o środowisko w naszym regionie. Debata uświadomiła uczestniką, że środowisko naturalne jest dla nich bardzo cenne i w istotny sposób wpływa na warunki w jakich żyją. Uczniowie naszej szkoły chcą częściej włączać się w akcje mające na celu ochronę środowiska w naszym regionie, w myśl zasady: „Myśl globalnie, działaj lokalnie”.

Tekst: Agnieszka Nowak