„Bieg dla Niepodległej – stulecie powrotu Nakła do macierzy”

Zapraszamy do udziału w nowym wydarzeniu sportowym w naszej Szkole – od 6.10.2020 do 6.11.2020! Celem wydarzenia jest propagowanie zdrowego trybu  życia oraz obchody rocznic związanych z historią Polski oraz Nakła nad Notecią. „Bieg dla Niepodległej” odbywać się będzie w dwóch kategoriach:

I – bieg, marsz i nordic walking

II – przejażdżki rowerowe

W obu kategoriach odbywa się rywalizacja indywidualna. Zwycięzcą zostanie ten, który osiągnie największą liczbę kilometrów. Przeprowadzona zostanie także klasyfikacja drużynowa (klasowa). Zwycięży ta klasa, która uzyska największą średnią ilość kilometrów przypadającą na jednego ucznia w klasie. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Regulamin

Uczestnicy zgłaszający się do rywalizacji przedstawią zgodę rodziców następującej treści: Wyrażam zgodę na udział syna/ córki w wydarzeniu sportowym „Bieg dla Niepodległej”.

Wyniki rywalizacji będą zaliczane, jeśli będzie miała miejsce w dni powszednie od godziny 15.00 do 22.00 i 6:00 do 8:00 oraz w dni wolne od lekcji w godzinach 8.00-22.00.

Wyniki rywalizacji będą liczone poprzez aplikację endomondo oraz stworzoną specjalnie aplikację „Bieg dla Niepodległej”.

Linki: Rowerem przez październik, Bieg dla Niepodległej

Przebieg rywalizacji będzie kontrolowany wyrywkowo w czasie trwania wydarzenia, a po jego zakończeniu zostaną zweryfikowane wyniki zwycięzców.

Zachęcamy wychowawców do wzięcia udziału w wydarzeniu. Kilometry wychowawcy mogą być przypisane do klasy.

Organizatorzy: Witold Szarszewski, Tomasz Meliński