Biblioteka Publiczna w Nakle-katalog książek online

Z końcem ubiegłego roku Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle udostępniła na swym portalu internetowym www.biblioteka-naklo.pl katalog online.  

Katalog zawiera wszystkie książki zakupione od 2008 r., natomiast pozostałe zbiory Wypożyczalni książek przy ul. Dąbrowskiego 20 są systematycznie wprowadzane do sytemu.

W tym roku planowane jest uzupełnianie katalogu o zbiory czytelni przy ul. Bartkowskiego 1 zakupione przed 2008 r. Katalog online jest zapewne dużym udogodnieniem dla osób poszukujących określonej literatury, jednakże czytelnicy korzystający ze zbiorów filii bibliotecznych miasta i gminy Nakło muszą uzbroić się w cierpliwość. Tutaj zbiory zakupione przed 2008 rokiem będą wprowadzane do systemu po uzupełnieniu wyposażenia w sprzęt komputerowy i rozszerzenie licencji na kolejne stanowiska, co nastąpi w bieżącym roku.