Bezpłatne korzystanie z krytej pływalni w okresie wakacji.